AVÍS LEGAL

Avís Legal i Política de Privadesa de ILLOB, SA

1. Titularitat del domini WWW.LAFAROLA.NET
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és del:
Titular: ILLOB, SA.
C.I.F. A08533556i inscrita en el Registri Mercantil de ………, volum ….., foli ………., fulla ……,
Domicili social: C/ Canyelles, 5 entresòl 08241 Manresa (Barcelona)
Telf: +34 938 731 300
Correu electrònic: info@lafarola.net
L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que ILLOB, SA es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.
Per tant, l’Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden sofrir modificacions. En qualsevol cas el mer fet de l’ús i navegació pel Lloc web suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

2. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts existents a la web , com poden ser a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat ILLOB, SA , que disposa si escau del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.
Per tant, sobre la base de la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen a la web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web, i si escau la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit ILLOB, SA
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ILLOB, SA, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.
Per tant, el simple accés per l’Usuari a la web, comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’ILLOB, SA

3. Hiperenllaços i/o Links
Entre els continguts existents a la web, podrien incloure’s enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació intercanviable a través d’Internet.
ILLOB, SA no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes a ILLOB, SA i els enllaços que es poguessin facilitar a través de la web tenen finalitats informatives per a l’usuari de la web, però en cap cas situarien a ILLOB, SA en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, ILLOB, SA no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilidad, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.
Per tant, ILLOB, SA s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. Advertir a l’Usuari que en el cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a ILLOB, SA mitjançant correu electrònic.
Finalment, queda prohibida la introducció de hiperenllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a ILLOB, SA que permetin l’accés a la web d’ILLOB, SA sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part d’ILLOB, SA s’establirà les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al lloc web d’ILLOB, SA

4. Condicions d’ús del Lloc web
4.1 General
L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc web, és lliure i voluntària realitzant-se sota la seva exclusiva responsabilitat.
Per tant l’Usuari s’obliga a utilitzar la web, de forma correcta i lícita de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns i drets i interessos d’ILLOB, SA , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d’ILLOB, SA o de tercers, per la qual cosa l’Usuari respondrà enfront d’ILLOB, SA o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.
Durant la utilització del lloc web per l’Usuari, quedaran també prohibides de forma enunciativa però no limitatiu, les següents accions, que podran ser modificades:
La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la web, de qualsevol dels serveis o xarxes d’ILLOB, SA , de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o una altra informació d’ILLOB, SA o qualsevol tercer.
Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, servidors o xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
Prohibició d’utilitzar identitats falses, i suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
Falsificar o alterar qualsevol informació d’ILLOB, SA.
La prohibició d’introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, normes, costums i ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la web, i no utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

4.2 En relació amb els continguts i la Propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat les següents:
No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, la web d’ILLOB, SA ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit d’ILLOB, SA
No suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts.
No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web.
Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport.
Estarà prohibit també, reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.
Col·laborar amb un tercer a realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5. Exclusió de responsabilitat
ILLOB, SA en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.
ILLOB, SA no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, lliurament erroni, o fallada en guardar comunicacions d’Usuaris o configuracions personals.
ILLOB, SA tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc web.
ILLOB, SA es reserva el dret a negar a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o interrompre el servei íntegrament o en part a qualsevol moment, amb preavís o sense.
La utilització del Lloc web està subjecta a tota la normativa aplicable i l’Usuari serà l’únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc web.
L’accés al Lloc web no implica l’obligació per part d’ILLOB, SA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
ILLOB, SA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc web.
ILLOB, SA no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels Continguts o del Lloc web.
ILLOB, SA no serà responsable tampoc de:
Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;
De l’ús per part de tercers d’elements propietat d’ILLOB, SA que confonguin la seva personalitat;
Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;
Dels incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris de la web d’ILLOB, SA;
La falta de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes d’ILLOB, SA;
Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d’aquest;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els Continguts;
De l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l’ordre públic, del Lloc web o dels seus Continguts, per part dels Usuaris;
Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web ens remetem a l’establert a l’apartat 3 del present avís legal referent als Hiperenllaços i/o Links.

6. Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat
Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot dirigir-se d’ILLOB, SA, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini a cada moment, tals com:
Correu postal: C/ Canyelles, 5 entresòl 08241 Manresa Barcelona)
Tel. 938 731 300
Correu electrònic: info@lafarola.net
Referits canals de comunicació també seran vàlids per a la comunicació per part de qualsevol Usuari que tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb ILLOB, SA.
D’altra banda la recepció per part d’ILLOB, SA de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que es disposa en la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l’Usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent a cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.
En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però que en el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

8. Política de privadesa
D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.
ILLOB, SA amb domicili social en C/ Canyelles, 5 entresòl 08241 Manresa (Barcelona) Telf: +34 938 731 300 o al correu electrònic info@lafarola.net compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.
L’objecte de la present política de privadesa, és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal del lloc web www.lafarola,net (d’ara endavant, “Lloc web”) perquè Vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a ILLOB, SA les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de Vostè en ocasió del seu accés i ús del Lloc web.
Quines dades de caràcter personal es recopilen
Les úniques dades personals als quals ILLOB, SA tindrà accés seran aquells que l’usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit cal que l’usuari conegui que per a l’accés d’alguns serveis oferts a través de la web, se li sol·licitaran dades de caràcter personal. Si no facilita els mateixos, no podrà accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts.
ILLOB, SA conservarà les dades proporcionades pels usuaris i els obtinguts automàticament de forma indefinida per a l’ús correcte de l’aplicació.
En compliment amb l’establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa i de l’emplenament de formularis, l’Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporats i tractats en un o diversos fitxers, degudament registrat en l’Agència de Protecció de Dades (o l’autoritat competent) la titularitat de la qual i responsabilitat correspon a ILLOB, SA amb la finalitat de prestar-li els serveis i informació sol·licitats, poder realitzar enquestes i per comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès, així com realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum. Per tant, és important que les dades facilitades siguin certs, veraços i lícits, reservant-se ILLOB, SA el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se Vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin sofrir, amb la finalitat de què ILLOB, SA tingui actualitzat a tot moment els mateixos.
Per tant, en acceptar la present Política de Privadesa, l’Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.
D’altra banda, s’informa que tots els camps que apareixen en els formularis seran d’obligat emplenament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud, tret que en el mateix formulari hi hagi dades d’emplenament voluntari.
Així mateix, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l’e-mail de contacte/s que poguessin aparèixer en el lloc web, està autoritzant expressament a ILLOB, SA al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.
Quant a la seguretat i protecció, informar-li que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, nivell de seguretat i grau de protecció que legalment sigui exigit per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del Lloc web i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure secret.
L’acceptació de l’Usuari per al tractament de les seves dades per part d’ILLOB, SA així com, per rebre comunicacions comercials via electrònica en la forma establerta en aquest apartat, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i si escau mentre no se sol·liciti la seva supressió, per l’Usuari.
Finalment se l’informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb ILLOB, SA a través de la següent adreça de correu electrònic: info@lafarola.net o per correu postal en l’adreça C/ Canyelles, 5 entresòl 08241 Manresa (Barcelona) Telf: +34 938 731 300 i que en el cas que hagués sofert algun tipus de incidència en l’exercici dels seus drets, Vostè té l’opció de presentar reclamació.

MENORS D’EDAT
Mitjançant la web, ILLOB, SA no recaptarà, ni tractarà dades personals de menors de catorze (14) anys.
ILLOB, SA es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l’edat real de qualsevol usuari que hagi divulgat dades sota el Lloc web i si escau denegar al referit usuari l’accés als serveis oferts i procedirà a la seva cancel·lació i eliminació. No obstant això, en resultar extremadament complicat determinar l’edat real de les persones que divulguen dades en el Lloc web, si vostè descobreix que un dels seus fills ha procedit a efectuar aquesta divulgació, contacti amb ILLOB, SA en la següent adreça de correu electrònic info@lafarola.net

Share This